Emailová administrace
Nápověda k E-fakturaci:
Nerozumím...

Další témata
Přihlášení:
Uživatel: 
Heslo: 

Elektronické faktury prakticky

Řada účetních nás se zavedením elektronické fakturace kontaktuje s praktickými dotazy. Proto bychom jako nezávazné doporučení problematiku (z hlediska účetních) shrnuli takto:

1. Papírová podoba není nezbytná, ale nikdy neuškodí
Elektronická fakturace umožňuje vystavit i evidovat doklad zcela bez písemné/papírové podoby. Na druhou stranu, pokud jej vytisknete, nic tím nepokazíte. Papírový dokument může být založen v šanonu na svém místě.

2. Ale takový doklad není platným dokladem
Máte pravdu, to není. Platným dokladem je buďto emailová zpráva se značkou digitálního podpisu:

... kterou si můžete z emailového klienta uložit:

...anebo soubory PDF a P7S, je ale nezbytné mít OBA soubory:


V případě, že se Vám podaří soubory ztratit, můžete si je od nás kdykoliv a automaticky stáhnout. Na každé faktuře (třeba na té papírové verzi, kterou jste si vytisknuli a zařadili do šanonu), na samém jejím konci je uvedeno heslo:


Když se na adrese www.wa.cz na tyto údaje přihlásíte (v naší ukázce jméno: F10322009 a heslo tfu43), můžete fakturu (včetně digitálního podpisu) znovu stáhnout nebo nechat odeslat.

3. A když přijde kontrola?
Elektronická faktura je platným dokladem! A navíc, stejné ověření může provést i kontrolní orgán. Pokud to neumí nebo nechtějí provést, nezpochybňuje to pravost dokladu. A pokud pochybují o pravosti dokladu, měli by se obrátit na nás a tedy jim s klidnou hlavou svěřte naše kontaktní údaje (777 314 981).