Emailová administrace
Nápověda k E-fakturaci:
Nerozumím...

Další témata
Přihlášení:
Uživatel: 
Heslo: 

Opora v legislativě

Elektronický podpis je v legislativě ČR zahrnut hned v několika zákonech:
  • Zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu - zákon, který umožnil elektronický podpis a definoval základní pojmy. Tento zákon byl následně novelizován:

  • Zákon 353/2001 Sb. novelizoval původní zákon 563/1991 Sb. o účetnictví a připustil tak vyhotovení i uchovávání účetních dokladů v elektronické podobě, pokud elektronický podpis zajišťuje průkaznost záznamu.

  • Zákon 235/2004 Sb. o DPH definuje v §26 požadavek na zaručení věrohodnosti a neporučitelnosti obsahu, dle Doporučení Komise 1994/820/ES.

  • Zákon 377/2005 Sb. novelizoval zákon 235/2004 Sb. a v novelizovaném znění je pro elektronické podepisování nezbytný výhradně zaručený podpis postavený na kvalifikovaném certifikátu.

Velmi zjednodušeně řečeno lze aktuální legislativu (podzim 2009), vztahující se k elektronickému podpisu shrnout takto:

Faktura, coby účetní doklad, může být vystavena elektronicky, pokud je podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jako elektronický doklad může být rovněž uchovávána a její papírová forma je tedy zcela zbytná.