Emailová administrace
Nápověda k E-fakturaci:
Nerozumím...

Další témata
Přihlášení:
Uživatel: 
Heslo: 

Odborné informace:

Pokud elektronickému podepisování rozumíte a hledáte na těchto stránkách další "náležitosti", zde jsou:

Certifikáty 2010

Certifikáty užité v období od 17.8.2010, včetně certifikátů nadřazených CA. Upozorňujeme, že se nově jedná o algoritmus SHA256, známý pod pojmem skupiny algoritmu SHA-2
Náš certifikát - formát DERformát PEM  sériové číslo: 1059130 (0x10293A)
otisk algoritmem SHA1:C74D 60DE 58F1 E794 8A11 ED98 8DA6 B56B 74CC 5CF7
otisk algoritmem MD5:8819 44AB CB09 D8F8 DB60 7D13 E20A 757E
PostSignum QCA (podřízená CA) - formát DER formát PEM
otisk algoritmem SHA1:1004 E08A 7E0D DFA6 FD1C 2CF2 9C49 0C48 5390 BF3D
PostSignum QCA (kořenová CA) - formát DER formát PEM
otisk algoritmem SHA1:A0F8 DB3F 0BF4 1769 3B28 2EB7 4A6A D86D F9D4 48A3

Certifikáty 2009

Certifikáty užité v období 21.8.2009 - 17.8.2010, včetně certifikátů nadřazených CA.
Náš certifikát - formát DER formát PEM sériové číslo: 264566 (0x40976)
otisk algoritmem SHA1:7371 DC3B 6949 C3FA 3C1A 5520 ECDE 7812 CB03 E6D0
otisk algoritmem MD5:1DC1 E8F3 48A9 3CBB 612D 420D 1172 24C0
PostSignum QCA (podřízená CA) - formát DER formát PEM
otisk algoritmem SHA1:1BDB 87C4 8102 977C A277 65E9 CCA4 1424 6C6D 88A2
PostSignum QCA (kořenová CA) - formát DER formát PEM
otisk algoritmem SHA1:AF3B 84BA 3437 63BB BE03 6C76 5A44 119E 48B5 2D34