Emailová administrace
Nápověda k E-fakturaci:
Nerozumím...

Další témata
Přihlášení:
Uživatel: 
Heslo: 

Co je elektronický podpis

Elektronický podpis (též uváděn jako Digitální podpis) je technologie známá již desítky let. Umožňuje v internetovém prostředí ověřit mj. kdo danou informaci (zprávu, soubor, fakturu...) podepsal a zcela tak nahradit klasický podpis. Není ovšem od věci, připomenout si, co doopravdy vlastnoruční podpis stvrzuje a tím i definovat základní rysy elektronického podpisu.
  • Autenticita - elektronický podpis zaručuje, že zprávu (email, fakturu, ...) vystavil opravdu ten, kdo je uveden. V praxi to tedy znamená, že fakturu, kterou jsme Vám s elektronickým podpisem zaslali, jsme vystavili opravdu my a nikdo jiný.
  • Integrita - je-li dokument elektronicky podepsán, můžete podpis proti dokumentu ověřit a mít tím jistotu, že s dokladem nebylo manipulováno. V praxi to znamená, že když Vám do firmy přijde kontrola, může ověřit, že jste si fakturu (například ve Wordovském formátu) neupravili o nějakou tu nulu navíc.
  • Nepopiratelnost - elektronicky podepsaný dokument zaručuje, že se jeho autor nemůže jeho autorství zříci. V praxi to znamená, že my například nemůžeme tvrdit, že jsme fakturu nevystavili.

Co znamená "Kvalifikovaný" či "Zaručený"

Zaručený elektronický podpis (přesněji "Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu") je už jen legalizovaná podoba elektronického podpisu v právním řádu České republiky. Stát nám tím mimojiné říká, že bude uznávat elektronický podpis vystavený Certifikační autoritou, která má od státu k tomu akreditaci. Ve skutečnosti si podpisový certifikát může snadno každý vyrobit doma sám. Tím, že jej vyrobí akreditovaná autorita, dostává svou právní váhu.

V současné době v ČR působí 3 akreditované registrační autority (jejichž a nikoho dalšího) elektronické podpisy stát uznává:

Podrobněji

Více o elektronickém podpisu můžete nalézt na: